[1]
Muflich, M.F. 2022. Pola Perkembangan Pendidikan Islam Pada Periodesasi Khulafa’ur Rasyidin dan Implementasinya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di indonesia. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam. 2, 1 (Jan. 2022), 93-106. DOI:https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.393.