(1)
Rofiq, M. H.; Nadliroh, N. A. Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah. Fatawa 2022, 2, 70-92.