(1)
Muflich, M. F. Pola Perkembangan Pendidikan Islam Pada Periodesasi Khulafa’ur Rasyidin Dan Implementasinya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. Fatawa 2022, 2, 93-106.