Rofiq, M. H., & Nadliroh, N. A. (2022). Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), 70-92. https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.269