Muflich, M. F. (2022). Pola Perkembangan Pendidikan Islam Pada Periodesasi Khulafa’ur Rasyidin dan Implementasinya Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam di indonesia. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), 93-106. https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.393