ROFIQ, M. H.; NADLIROH, N. A. Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, v. 2, n. 1, p. 70-92, 28 Jan. 2022.