Rofiq, M Husnur, and Nuril Ainun Nadliroh. 2022. “Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah”. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2 (1), 70-92. https://doi.org/10.37812/fatawa.v2i1.269.