Rofiq, M. H. and Nadliroh, N. A. (2022) “Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah”, FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 2(1), pp. 70-92. doi: 10.37812/fatawa.v2i1.269.