[1]
M. H. Rofiq and N. A. Nadliroh, “Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah”, Fatawa, vol. 2, no. 1, pp. 70-92, Jan. 2022.