Rofiq, M. H., and N. A. Nadliroh. “Analisis Evaluasi Pembelajaran Aqidah Akhlak Dalam Sistem Kredit Semester Di Madrasah Tsanawiyah Cerdas Istimewa Amanatul Ummah”. FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, no. 1, Jan. 2022, pp. 70-92, doi:10.37812/fatawa.v2i1.269.